Description:

The job description is only available in Dutch.

Taken en verantwoordelijkheden :

- U hebt contacten te hebben met diverse overheden en betrokken actoren. In het bijzonder zal u deelnemen aan interprofessionele overlegvergaderingen over de onderwerpen die u behandelt.
- Daarenboven kan u de expertise die u ontwikkelt vlot vertalen in redactiebijdragen voor juridische tijdschriften en andere publicaties.
- De materies die u behandelt, betreffen het Banken-en kredietrecht met bijzondere aandacht voor het Wetboek Economisch Recht, alsook het Notarieel recht (Ventôsewet, deontologie, Witwaswetgeving, …).

Profile:

- Een masterdiploma in de rechten
- Een diploma van Master in het notariaat en/of praktijkervaring in een notariskantoor of in het bankwezen is een bijkomende troef
- Een zeer goede kennis van de beide landstalen (NL/FR)
- Een analytische en kritische geest zijn een must
- Communicatief
- een flexibele en resultaatgerichte houding

Offer:

Onze klant biedt u een interessant salarispakket aangevuld met extra-legale voordelen en flexibele werkuren.

Or ask Jade
for more info

These job opportunities may be of interest to you

Jade
Did not find what you're looking for? Let Jade make a suggestion.
Login or register to save or to hide jobs and enjoy more functionalities