AXIS is lid van 3 vakorganisaties:

  • Federgon in België
  • ABU in Nederland
  • Fedil in Luxemburg

Als Certified Member van Federgon onderschrijft AXIS de deontologische code in België en dragen we het RSS-kwaliteitslabel (Recruitment, Search & Selection).

Axis is ook één van de oprichters  van de FRSS (Fédération Recruitment & Selection) en de  FES (Fedil Employment Services) in Luxemburg.

Axis Two Men Talking Meeting


Engagement tegenover de opdrachtgever

Als opdrachtgever bent u altijd zeker van een professionele aanpak, volledige transparantie en een correcte uitvoering. Voor benaderde kandidaten geldt geheimhouding en discretie. Daarnaast worden er duidelijke afspraken gemaakt over de timing en het honorarium.Axis Young Man In Sunlight


Engagement tegenover de kandidaat

Als kandidaat hebt u recht op objectieve informatie binnen een bepaalde termijn. De rekruteerder belooft aan kandidaten discretie, een respectvolle behandeling en inzagerecht in uw dossier. De persoonlijke gegevens van de kandidaten worden steeds behandeld conform de Privacywet van 8 december 1992.