Omschrijving:

Uw rol als jurist bestaat grotendeels uit volgende twee aspecten:
- De juridische opvolging van de reglementering inzake gegevensbescherming en bescherming van het privéleven (GDPR) verzekeren;
- Het verlenen van (juridisch) advies in de verschillende rechtstakken.
Daarbij werkt u op een transversale manier samen met alle departementen en onderhoudt u een nauwe relatie met hen, alsook met de betrokken autoriteiten zoals de Gegevensbeschermingsautoriteit.

1° Data Protection Services
Uw kerntaak in die hoedanigheid is de verenigbaarheid tussen enerzijds de interne procedures en de verwerking van persoonsgegevens (medewerkers, klanten, leveranciers, leden, …) door onze klant en anderzijds de desbetreffende juridische teksten en het interne beleid te waarborgen.

Concreet zal u instaan voor:
- Het inzamelen van de relevante informatie omtrent alle activiteiten van onze klant waarbij persoonsgegevens worden verwerkt;
- Het verzekeren van de opvolging en de actualisatie van de interne procedures;
- Het optimaal implementeren van de GDPR-gerelateerde regels zowel in de verschillende departementen als in de entiteit in zijn geheel;
- Optreden als contactpersoon voor individuen en organismen en de behandeling van o.a. informatieaanvragen, klachten, ...;
- Het voorstellen van de te implementeren maatregelen om de risico's tevermijden;
- Het verlenen van juridisch advies inzake GDPR;

2° Legal & Compliance Advisor
De rechtstakken waar u als juridisch adviseur van onze klant voor instaat, zijn o.a. organisatierecht, consumentenrecht en contractrecht.

Concreet zal u instaan voor:
- Het contact voor het geheel van de juridische dossiers alsook de compliance ;
- De vertegenwoordiging van onze klant en de verdediging van haar belangen;
- De opvolging en de implementatie van relevante juridische regelgeving toepasbaar, haar verschillende entiteiten, de Raad van Bestuur en het Directiecomité;
- Het beheer, de organisatie en de opvolging van de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en het Directiecomité;
- De voorbereiding en de redactie van diverse (juridische) documenten: jaarrekeningen, rapporten, handtekeningen, officiële publicaties, …;
- Het verlenen van juridische ondersteuning aan de verschillende departementen: commerciële activiteiten, relatiebeheer met leveranciers en partners, contractbeheer,...

Profiel:

- Master in de Rechten;
- Min. 5 jaar relevante ervaring, waaronder praktijkervaring in GDPR;
- Ervaring in het samenwerken met de betrokken autoriteiten;
- Nederlandstalig of Franstalig met een goede beheersing van de andere landstaal alsook een goede kennis van het Engels;
- Persoonlijkheid: diplomatisch, assertief, proactief en creatief, synthesegericht en pragmatisch, groot aanpassingsvermogen en teamspirit.

Aanbieding:

- Een contract van onbepaalde duur;
- Een Belgische onderneming met talrijke internationale interacties;
- Een aantrekkelijk salarispakket en een goed evenwicht tussen het werk- en privéleven.

Of vraag Jade
voor meer info

Deze job opportuniteiten kunnen uw interesse wekken

Jade
Niet gevonden wat je zoekt? Laat Jade een suggestie doen.
Log in of registreer om jobs te bewaren of te verbergen en te genieten van meer functionaliteit