Description:

THE JOB DESCRIPTION IS ONLY AVAILABLE IN DUTCH

- Verzamelen van gegevens bij de opening van een schadedossier, ontleden van de ongevalaangifte, eventueel inschakelen van een onafhankelijke schade-expert om, eventueel samen met hem, op het terrein de gegevens te verzamelen teneinde een accuraat en volledig dossier op te stellen waarin de relevante informatie inzake risico en dekking, aansprakelijkheid, omvang en oorzaak van de schade op een overzichtelijke manier wordt gebundeld.
- Uitdiepen en analyseren van schadedossiers rekening houdend met de algemene en bijzondere voorwaarden, de bestaande wetgeving, rechtspraak en rechtsleer, de conventies, de inspectieverslagen, de door onze klant opgelegde guidelines en volmachten teneinde, in overleg met de claims manager, een beslissing te nemen in het al dan niet ten laste nemen van het schadegeval, de schadelast correct in te schatten en de technische reserve zo realistisch mogelijk op te maken en aan te passen.
- Opvolgen en waken over de voortgang en correctheid van het beheer teneinde een dossier correct en zo snel mogelijk definitief af te handelen.
- Administratieve taken zoals encodage en klassement, vervolledigen van dossiers en aanvullen van databases teneinde de dossiers te voorzien van geordende informatie en gegevens.

Profile:

-Bachelor Financie- en verzekeringswezen of gelijkwaardig door ervaring
-Minimum 3 jaar ervaring in schadebeheer, bij voorkeur Niet-Leven
-Zeer goede kennis van het Nederlands, goede kennis van het Frans en het Engels
-Teamplayer
-Gemotiveerd
-Communicatievaardig
-Nauwgezet
-Flexibel.

Offer:

Onze klant actief in de verzekeringssector biedt u:
-Een contract van onbepaalde duur aan
-Een stabiele baan in een internationale maatschappij
-Een aangename werkomgeving in een dynamische ploeg
-Een aantrekkelijk salaris volgens uw ervaring.

Or ask Emily
for more info

These job opportunities may be of interest to you

Emily
Did not find what you're looking for? Let Emily make a suggestion.
Login or register to save or to hide jobs and enjoy more functionalities