Description:

THE JOB DESCRIPTION IS ONLY AVAILABLE IN DUTCH

- Administratief beheer van de contracten in het product POZ(PensioenOvereenkomst voor Zelfstandigen).
- U beheert de contracten van de aangeslotenen tijdens de drie contractfasen: technische bijstand in de offertefase en de uitgifte van decontracten / beheer van het premie-incasso, beheer van de rekeningen alsook aanpassingen van contracten engeven van informatie aan aangeslotenen en aan de pensioenconsulenten / Beheer van de overlijdens en pensioenen: u ontvangt de aanvragen totuitkering van renten of kapitalen. Desgevallend voert u de communicatienaar de aangeslotenen of hun erfgenamen betreffende ontbrekendedocumenten of bijkomende gegevens. Na goedkeuring van de dossiersgenereert u de betalingsopdrachten.
- Optreden als back-up voor de producten VAPZ en IPT voor Zelfstandigen.
- U staat in voor het opstellen, de controle, de uitvoering en de rapportering van demaandelijkse uitbetaling van de renten en kapitalen Pensioen en overlijden.
- U staat in voor de controle op het beheer en de betalingen met betrekking tot de hetproduct POZ en rapporteert hierover aan de Operations Manager.
- U staat in voor de informatieverstrekking met betrekking tot het product POZ.U bent de centrale persoon voor vragen betreffende de inhoud van de algemeneen bijzondere voorwaarden, de contracten, alsook de basisfiscaliteit insamenwerking met de juridische dienst.
- U beantwoordt vragen van bestaande en toekomstige klanten maar voorziet ookin interne informatiesessies voor de medewerkers vooral in het kader van continueopleiding in geval van belangrijke veranderingen. Als beheerder voor de productenPOZ bent u tevens verantwoordelijke voor het geven van adviezen inzakeverbetering van de processen en stuurt u projecten betreffende de aanpassing vanprocessen en procedures, in het bijzonder in het kader van de continue ICTontwikkelingen.

Profile:

- Wij zijn op zoek naar iemand die gemotiveerd is om in een kleine organisatie (40-tal medewerkers) met een zeer vlakke organisatiestructuur ondernemend en enthousiast te fungeren. U rapporteert hierbij rechtstreeks aan de Chief Operations Officer. U bent klantgericht met zin voor verantwoordelijkheid, een teamplayer, u heeft de nodige dosis zelfkritiek en gaat voor zelfontwikkeling van en binnen de onderneming.
- U hebt een Bachelor of Masterdiploma, met ervaring inzake financieel beheer en/of betalingenbeheer. Ervaring in het beheer van VAPZ/IPT/POZ of levensverzekeringen is noodzakelijk
- Tweetaligheid (FR/NL) is vereist. Wat betreft informaticakennis is een goede praktische kennis van Excel een prioriteit. Kennis van MS Access, relationeel databasebeheer (SQL, …) en VBA zijn pluspunten. Meer specifiek is een voorkennis van tweede pijlerpensioenen voor zelfstandigen (WAPZ) en het hieraan verbonden fiscaal stelsel mooi meegenomen.

Offer:

Our client is active in insurance and offers a fixed contract.

These job opportunities may be of interest to you

Olivier
Did not find what you're looking for? Let Olivier make a suggestion.
Login or register to save or to hide jobs and enjoy more functionalities