Description:

THE JOB DESCRIPTION IS ONLY AVAILABLE IN DUTCH

Verzamelen van gegevens bij de opening van een schadedossier, ontleden van de schadeaangifte, eventueel inschakelen van een onafhankelijke schade-expert om, eventueel samen met hem, op het terrein de gegevens te verzamelen teneinde een accuraat en volledig dossier op te stellen waarin de relevante informatie inzake risico en dekking, aansprakelijkheid, omvang en oorzaak van de schade op een overzichtelijke manier wordt gebundeld en dat alles in een papierloze omgeving.
- Uitdiepen en analyseren van schadedossiers rekening houdend met de algemene en bijzondere voorwaarden, de bestaande wetgeving, rechtspraak en rechtsleer, de conventies, de inspectieverslagen, de door onze klant opgelegde guidelines en volmachten teneinde, in overleg, een beslissing te nemen in het al dan niet ten laste nemen van het schadegeval, de schadelast correct in te schatten en de technische reserve zo realistisch mogelijk op te maken en aan te passen.
- Opvolgen en bewaken van de voortgang en correctheid van het beheer teneinde een dossier zo snel en correct mogelijk definitief af te handelen.
- Instaan voor welomschreven en vaststaande taken met betrekking tot dossiers zoals vervolledigen en aanvullen van databases teneinde de dossiers te voorzien van geordende informatie en gegevens.
- Schriftelijk of telefonisch vragen van klanten beantwoorden teneinde een correct antwoord te formuleren of door te verwijzen naar de meest geschikte collega indien nodig.

Profile:

- Bachelor Verzekeringen of gelijkwaardig door ervaring
- 5 à 10-jaar ervaring in schadebeheer Property, ervaring in schadebeheer BA is een pluspunt
- Goede kennis van Nederlands / Engels / Frans
- Teamplayer
- Gemotiveerd
- Communicatievaardig
- Nauwgezet

Offer:

Our client is active in the insurance sector and offers you a permanent contract.

These job opportunities may be of interest to you

Olivier Bertrand
Did not find what you're looking for? Let Olivier make a suggestion.
Login or register to save or to hide jobs and enjoy more functionalities