Description:

THE JOBDESCRIPTION IS ONLY AVAILABLE IN DUTCH.

Als Facility Manager bent u verantwoordelijk voor het Expertise Center en de Administratieve Contract-opvolging voor de activiteiten van Facility Management.

Uw verantwoordelijkheden:
- Definiëren van operationele strategieën, concepten, policies, standaarden en werkmethoden voor het onderhoud aan gebouwen, technische installaties en rollend materieel op basis van up-to-date marktkennis over technieken en concepten;
- Uitvoeren van de hieraan gekoppelde operationele studies in afstemming met de andere expertisecentra van Service operations en eventuele externe specialisten;
- Ondersteunen van de Facility Managers Major Sites bij hun exploitatie door het ter beschikking stellen van expertise (technische backoffice) in geval van opstelling SLA's, projecten, issues en problemen;
- In overleg met de Facility Managers Major sites en regionale Operations Managers, opstellen van lastenboeken en SLA's op basis van technische strategieën, concepten, policies en markttendensen met het oog op een optimale kost en kwaliteitsverhouding;
- Samen met Procurement het uitvoeren van aanbestedingen in geval van nationale contracten, het selecteren van partners en ondersteuning geven aan de Facility Managers bij de opstart van het contract;
- Opvolgen van SLA's van en negotiëren met externe partijen in overleg met de Facility Managers ten einde de SLA's te laten naleven, financiële boni of mali te becijferen en te verrekenen en waar nodig bijsturingen te bespreken;
- Uitbouwen van het vendor management en verzekeren van de administratieve opvolging van de nationale contracten: aanpassingen, opvolgen vervaldata contracten, opvolgen en rapporteren omtrent SLA's, enzovoort;
- Bepalen, opstellen en beheer van de jaarbudgetten van Facility Management;
- Ondersteunen van de Facility Managers bij het opstellen van de producten- en dienstencatalogi en SLA's met de diverse klanten;
- Coachen, motiveren en aansturen van het team om hun kennis, vaardigheden en know-how optimaal te ontwikkelen en in te zetten voor de werking van Facility Management.

Profile:

- Master Industrieel Ingenieur of gelijkwaardig door ervaring;
- Minimum 8 jaar ervaring in een gelijkaardige functie;
- Grondige bouwkundige, technische en facilitaire kennis;
- Grondige kennis van financieel beheer en budgetopmaak;
- Grondige proces, project en People management skills;
- Degelijke kennis van beheersystemen;
- Grondige kennis van MS Office en andere randapplicaties;
- Grondige kennis van het Frans en het Nederlands en een goede kennis van het Engels;
- Klantgericht en oplossingsgericht werken.

Offer:

Onze klant is actief in de distributiesector.
Dit project is enkel beschikbaar op freelance basis.

Or ask Amber
for more info

These job opportunities may be of interest to you

Amber
Did not find what you're looking for? Let Amber make a suggestion.
Login or register to save or to hide jobs and enjoy more functionalities