Save job
Hide from selection

Description:

THE JOBDESCRIPTION IS ONLY AVAILABLE IN DUTCH.

Als dossierbeheerder, wordt u tewerkgesteld in de dienst die een tweeledige toezichtsopdracht heeft op het gebied van pensioenen.
Enerzijds staat deze dienst in voor het prudentieel toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP's). Dit zijn de zogenaamde pensioenfondsen.
Anderzijds is de dienst belast met het sociale toezicht op de tweede pensioenpijler. Dit toezicht slaat op de opbouw van aanvullende pensioenen in het kader van een beroepsactiviteit, ongeacht of dit aanvullend pensioen door een IBP of door een verzekeringsonderneming wordt beheerd.

U maakt deel uit van een multidisciplinair team (juristen, economisten, actuarissen) waar u instaat voor verschillende ondersteunende taken. Uw taken zijn:
- U volgt in de eerste plaats de rapportering van de IBP's op;
- U staat u in eerste lijn in voor het toezicht op bepaalde aspecten van de organisatie van een pensioenfonds;
- U staat ook in voor het verzamelen en verwerken van informatie van diverse aard, op basis waarvan bepaalde verslagen worden opgesteld. Verder beantwoordt u uiteenlopende vragen om informatie betreffende de toezichtsdomeinen, voornamelijk inzake de rapporteringsaspecten.

Profile:

- U heeft een bachelordiploma - de oriëntatie boekhouding, verzekeringen of financiën is een troef;
- Ervaring in de pensioensector is niet vereist - een uitgesproken belangstelling voor de pensioen-en verzekeringssector is wel een pluspunt;
- U heeft een grondige kennis van het Nederlands en beheersing van het Frans;
- U heeft kennis van de gebruikelijke Microsoft Office-toepassingen (Outlook, Word, Excel,...) en affiniteit met de verwerking van data;
- U heeft goede analytisch vermogen evenals zin voor synthese ;
- U heeft goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden;
- U heeft goede aanpassingsvermogen en aandacht voor interpersoonlijke relaties;
- U heeft de vaardigheid om zelfstandig en in teamverband te werken;
- U bent assertief en kan argumenteren;
- U bent professioneel : bekwaamheid, correct gedrag en de wil om vooruitgang te boeken.

Offer:

Onze klant is actief in de financiële sector.
Wij bieden u een contract van onbepaalde duur met verschillende extralegale voordelen aan.
Als consultant zal u meerdere opdrachten bij onze klanten uitvoeren in een professionele werksfeer waar initiatief wordt gewaardeerd.

These job opportunities may be of interest to you

Anne-Marijn
Did not find what you're looking for? Let Anne-Marijn make a suggestion.
Login or register to save or to hide jobs and enjoy more functionalities