Description:

THE JOB DESCRIPTION IS ONLY AVAILABLE IN DUTCH

Als Compliance Expert Portfolio Management System - Consultant, zijn uw verantwoordelijkheden:
- U zorgt dat de investeringspolitiek van de portefeuilles van de Private & Wealth klanten gerespecteerd wordt. U dient correct te kunnen interpreteren wat in het mandaat met de klant werd overeengekomen. Ingeval van incoherentie moet u dit melden zodat de portfolio manager de vereiste correcties kan doorvoeren (re-balancing) en tevens een opvolging doen van de door de portfolio manager uitgevoerde correcties;
- Door uw expertise heeft u een rol in het geven van advies aan de organen die de investeringspolitiek bepalen en de modelportefeuilles creëren;
- U bent tevens contactpersoon voor alle communicaties met het team AMC (Asset Management Contracts) die de contracten van de Private & Wealth klanten beheren, in het kader van vragen van de eindklant.

Wat houdt de functie in?

Respecteren van de compliance verplichtingen:
- Er voor zorgen dat de investeringspolitiek gerespecteerd wordt;
- Rapporteren van incoherenties. Aanzetten tot en opvolging van correctieve acties door de portfolio manager;
- Er voor zorgen dat de mandaten correct gedocumenteerd zijn en dat ze conform ethische regels beheerd worden waarbij de individuele beperkingen van ieder mandaat nageleefd worden.

Validatie van individuele investeringspolitiek:
- Nakijken van bepalingen op afdwingbaarheid en toepasbaarheid.

Advies aan de portfolio managers en of Private Bankers/Wealth Managers:
- Deelnemen aan het research proces en de samenstelling van de investeringsstrategieën die we aanbieden aan de klant vanuit de invalshoek van de regelgeving inzake compliance;
- Alle stakeholders die bij het proces van de portefeuilles voor private klanten betrokken zijn, inspireren om een houding aan te nemen waarbij de bescherming van de klant centraal staat in het kader van de MIFID reglementering.

Participeren in projecten van de afdeling:
- Aanbrengen van verbeteringen in de procedures, de organisatie van het werk en de gebruikte systemen en dit in samenwerking met de betrokken stakeholders (projectteam, testteam, team AMC, team SCM (Software Configuration Management), portfolio managers, etc.), projecten laten opzetten om die verbeteringen te realiseren.

Opmaak interne rapportering:
- Het opmaken van ad hoc en periodieke interne rapporteringen naar de eigen en/of andere directie en de compliance afdeling.

Profile:

- Je hebt minstens 3 jaar ervaring in het domein;
- Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands, Frans en Engels;
- Je bent analytische ingesteld en hebt de competentie om op een correcte manier zowel mondeling als schriftelijk de vaststellingen mee te delen;
- Je bent een teamspeler en je deelt je expertise en kennis zodat de competenties van het team kunnen ontwikkelen en groeien.

Offer:

Onze klant is actief in de bancaire sector.
Deze opdracht is enkel beschikbaar op freelance basis.

These job opportunities may be of interest to you

Audrey
Did not find what you're looking for? Let Audrey make a suggestion.
Login or register to save or to hide jobs and enjoy more functionalities