Save job
Hide from selection

Description:

THE JOB DESCIRPTION IS ONLY AVAILABLE IN DUTCH

Binnen het team Customer Services zal u alle schriftelijke klachten behandelen (mail / gewone briefwisseling) die de klanten opsturen. In overleg en samenwerking met onze interne en externe partners helpt u het klachtenbeheer binnen de bank te optimaliseren. Sleuteltaken Een treffend antwoord bieden op schriftelijke klachten betreffende het volledige gamma bankproducten – zoals kaarten, beleggingen, kredieten en verzekerings-beleggingen ingediend door onze klanten, consumentenbelangenverenigingen, de ombudsman in financiële geschillen, advocaten en dergelijke en dit binnen de opgelegde korte behandelingstermijnen.

Concreet betekent dit:
- Het verzamelen van de nodige informatie en/of adviezen die toelaten om het voorval te herkennen en alle gebeurtenissen terug te vinden om een volledig dossier samen te stellen. Dit betekent eveneens dat u voortdurend contact heeft met personen en/of diensten binnen en buiten de bank
- De dossiergegevens analyseren en de oorzaak identificeren van de ontevredenheid van de klant
- Een passende oplossing voorstellen die zowel een antwoord biedt aan de vraag als aan de behoeften van de klanten
- Het opmaken van een antwoord aan de klager, rekeninghoudend met de bestaande regels en procedures 2

Hiervoor zal u:
- Zich snel vertrouwd dienen te maken met onze producten en diensten
- Uw kennis bijgewerkt en actueel houden door de markttendensen en nieuwe evoluties binnen de banksector op te volgen (productinnovaties, lopende en komende commerciële campagnes enz.)
- Oplossingen voorstellen om herhaalde problemen te vermijden
- Rapporteren aan uw hiërarchie

Profile:

- U heeft een bachelor- of masterdiploma in Rechten of Communicatie en / of relevante ervaring in Klantenservice
- U beschikt over een bewezen ervaring (3 à 5 jaar) binnen de bank- of verzekeringssector en meer bepaald in het domein van klachtenbeheer
- U beheerst perfect het Nederlands en heeft een passieve kennis van het Frans
- U kan zich goed organiseren en kan uw taken goed plannen, ook bij onverwachte omstandigheden
- U bent autonoom en het nemen van initiatieven schrikt u niet af
- U kan logisch denken en kan belangrijke informatie filteren
- U bent klantgericht
- U heeft een ploeggeest en teamspirit
- U heeft een vlotte pen

Offer:

Onze klant is actief in de bank sector. Ze bieden u aan een vast contract met doorgroeien mogelijkheden.
Ze zijn in Brussels gelegen

These job opportunities may be of interest to you

Olivier
Did not find what you're looking for? Let Olivier make a suggestion.
Login or register to save or to hide jobs and enjoy more functionalities