AXIS is lid van 3 vakorganisaties:

  • Federgon in België
  • ABU in Nederland
  • Fedil in Luxemburg

Als Certified Member van Federgon onderschrijft AXIS de deontologische code in België en dragen we het RSS-kwaliteitslabel (Recruitment, Search & Selection).

Axis Two Men Talking Meeting


Commitment jegens de opdrachtgever

Als opdrachtgever bent u altijd zeker van een professionele aanpak, volledige transparantie en een correcte uitvoering. Voor benaderde kandidaten geldt geheimhouding en discretie, voor gecontracteerde kandidaten geldt dat ze gedurende een jaar niet worden benaderd voor andere opdrachtgevers. Daarnaast worden er duidelijke afspraken gemaakt over de timing en het honorarium.Axis Young Man In Sunlight


Commitment jegens de kandidaat

Als kandidaat heb je recht op objectieve informatie binnen een bepaalde termijn. De recruiter belooft aan kandidaten discretie, een respectvolle behandeling en inzagerecht in jouw dossier. De persoonlijke gegevens van de kandidaten worden steeds behandeld conform de Wet bescherming persoonsgegevens.