Ga naar de Privacy Policy voor de uitzendkrachten, gedetacheerde werknemers en kandidaten van Axis Group om het volledige privacybeleid te lezen.

Ga naar de Privacy Policy voor contactpersonen bij klanten en leveranciers van Axis Group om het volledige privacybeleid te lezen.

Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van een strikte opvolging van uw informatie-aanvraag. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens. Daartoe zal hij zich richten tot:

Axis NV
Bourlastraat 3
2000 Antwerp 
Belgium 
Tel.: +32 3 233 50 73 
Fax: +32 3 231 79 02 
E-mail: privacy@axis.eu

Uw persoonsgegevens worden nooit zonder uw toestemming doorgegeven aan derden.
Conform de wet beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan:

Axis NV
Bourlastraat 3
2000 Antwerp 
Belgium 
Tel.: +32 3 233 50 73 
Fax: +32 3 231 79 02 
E-mail: privacy@axis.eu

gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Axis kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar www.axis.eu gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website van Axis permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van "Cookies"

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.